Aktualności

W ramach projektu„Ucz się i pracuj-wsparcie edukacji dorosłych” odbyło się
w dniu 31.12.2014 r. roku w sali 25 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim spotkanie informacyjne, celem których była kampania informacyjno-promocyjna kształcenia ustawicznego osób dorosłych.
W trakcie spotkania mieliśmy okazję wysłuchać wystąpienia - przedstawiciela Ośrodka Szkolenia Kierowców „ATOS”.
Spotkanie uświetniła prezentacja, oferty edukacyjnej firmy. Nie mniej ważny był udział - uczestników spotkania, osób zainteresowanych ideą kształcenia ustawicznego, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz ofertą edukacyjną w zakresie szkolenia z zakresu księgowości. Spotkanie było impulsem do dalszych inwestycji we własny rozwój oraz korzystania z inicjatyw realizowanych w ramach naszego projektu.
Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, przeprowadził
Konferencję „W kierunku podwyższania kwalifikacji”, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konferencja podsumowywała projekt „Ucz się i pracuj – wsparcie edukacji dorosłych”.
Odbyła się 12.12.2014 r. w Hotelu Altamira w Piotrkowie Trybunalskim.
Podczas konferencji przedstawione zostały m.in. rezultaty projektu, Internetowa Baza Edukacyjna, doświadczenia osób pracujących w ośrodkach zajmujących się kształceniem ustawicznym.
Podczas tego wydarzenia mieliśmy okazję wysłuchać wystąpień prelegentów
- specjalistów z zakresu kształcenia ustawicznego, przedstawicieli firm z regionu podnoszących kwalifikacje, które mogły zaprezentować swoją ofertę a także doświadczenia dyrektorów i  nauczycieli pracujących w szkołach prowadzących kształcenie dla osób  dorosłych.
Konferencja podsumowującą projekt
„Ucz się i pracuj – wsparcie edukacji dorosłych”

Pod hasłem
„W kierunku podwyższania kwalifikacji”

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

odbędzie się 12.12.2014 r. w Hotelu Altamira w Piotrkowie Trybunalskim

Podczas konferencji zostaną przedstawione m.in. rezultaty projektu, Internetowa Baza Edukacyjna,
doświadczenia osób pracujących w ośrodkach zajmujących się kształceniem ustawicznym.